AUG generalforsamling 2013

Kære AUG’er,

Vi afholder den årlige generalforsamling onsdag den 20. februar 2013 kl. 19:00.

Ifølge vedtægterne bliver dagsordenen:
- Valg af dirigent og referent
- Bestyrelsen og evt. andre aflægger beretning
- Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab til godkendelse
- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse
- Forelæggelse af det reviderede uddannelsesregnskab til godkendelse
- Forelæggelse af uddannelsens budgetforslag til godkendelse
- Fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelse, sikkerhedsudvalg, og revisor
- Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. februar, og disse bliver udsendt til klubbens medlemmer senest den 13. februar, sammen med den endelige dagsorden.

Læg mærke til, at der er fest i klubben den 5. februar. Tilmelding under arrangementer!

Mange hilsener,
Bestyrelsen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply