Generalforsamling i AUG

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AUG, onsdag den 26. februar kl 20:00 i Dykkerborgen på Cal Nielsens Alle 11, København Ø.

Dagsordenen er, ifølge vedtægterne,

- Valg af dirigent og referent
- Bestyrelsen og evt. andre aflægger beretning
- Forelæggelse af klubbens driftsregnskab til godkendelse
- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse
- Forelæggelse af klubbens uddannelsesregnskab til godkendelse
- Forelæggelse af uddannelsens budgetforslag til godkendelse
- Fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelse, sikkerhedsudvalg, og revisor
- Eventuelt

Frist for indsendelse af forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, torsdag den 13. februar. Forslag sendes til bestyrelseaug.dk.

Den endelige dagsorden, indkomne forslag, samt regnskaber og budgetforslag vil blive udsendt den 19. februar.

Vel mødt!
Bestyrelsen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply