Indkaldelse til generalforsamling 2012

Kære alle AUG’er,

Der indkaldes til generalforsamling i AUG onsdag den 22. februar kl 19 i klubbens lokaler på Østerbro.

Dagsordenen er som følger:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen og evt. andre aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag til godkendelse
Forelæggelse af det reviderede uddannelsesregnskab til godkendelse
Forelæggelse af uddannelsens budgetforslag til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg til sikkerhedsudvalg
Valg af revisor
Eventuelt

 

Bestyrelsen modtager indkomne forslag indtil 2 uger inden generalforsamlingen, det vil sige senest onsdag den 8. februar.

Indkomne forslag vil blive sendt rundt til klubbens medlemmer en uge inden generalforsamlingen.

Vel mødt! generalforsamlingen er opslået under “events”, så I kan tilmelde jer! 

På bestyrelsens vegne,
Peter Uhd Jepsen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply